مطالعات طراحی ساختمان های اداری

مطالعات طراحی ساختمان های اداری

مطالعات طراحی ساختمان های اداری

توضیحات:
فایل ورد مطالعات طراحی ساختمان های اداری ، در حجم 115 صفحه آماده پرینت جهت استفاده دانشجویان رشته معماری.

بخشی از متن:
چکیده
در معیارهای امروزین شهری، سازمانها خیلی سریعتر از ساختمانها تغییر می‌کنند و تشکیلات اداری بسرعت و بطور مکرر دگرگون می‌شوند. بطور اصولی دو تحول اساسی در سالهای اخیر در ساختمانهای اداری بوجود آمده است.
اول : دیوارهای بلند داخلی به دیوارهای کوتاه جدا کننده تغییر پیدا کرده و بخصوص مبلمان ثابت و متحرک بیش از پیش عملکرد پیدا کرده است ، تأسیسات قابل حمل و جدا کننده‌های اکوستیک و دکوراتیو بصورت متناوب تغییر شکل و موقعیت داده‌اند .
دوم : فضاهای اداری با عملکردهای کاملاً متفاوت و حتی متناقض؛ از آزمایشگاه، دفتر کارخانجات و فضاهای صنعتی گرفته تا آموزشی همگی صورت یکسان و مشابهی پیدا کرده‌اند .
در این بخش به عواملی که باعث پیدایش چنین تغییراتی در این گونه ساختمان‌ها شده است، سهولت عملکرد و نحوه انجام این تغییرات و آشنایی با این سیستم‌ها می‌پردازیم.
و...

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل1: کلیات
فصل2:شناخت و تعریف موضوع
فصل3:بررسی نمونه موردی
فصل4:بستر طرح
فصل5: تحلیل سایت و مکان یابی پروژه
فصل 6: برنامه ریزی فیزیکی طرح
فصل7:فرآیند طراحی
منابع و مآخذ

این فایل با فرمت ورد در 115 صفحه آماده پرینت ، جهت آشنایی دانشجویان رشته معماری با روند مطالعات طراحی(رساله نویسی) تهیه شده است.