نمونه دفترچه محاسبات پروژه فولادی

نمونه دفترچه محاسبات پروژه فولادی

نمونه دفترچه محاسبات پروژه فولادی

توضیحات:
فایل ورد نمونه دفترچه محاسبات پروژه فولادی ، در حجم 54 صفحه آماده پرینت جهت استفاده دانشجویان رشته مهندسی عمران و ساختمان.

بخشی از متن:
دفترچه محاسبات حاضر مربوط به طرح لرزه ای یک ساختمان اسکلت فولادی به روش حالت حدی می باشد. تعداد طبقات سازه 4 طبقه می باشد. تنش مجاز خاک زیر فونداسیون برابر با 5/1 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع در نظر گرفته شده است.
با توجه به اینکه طراحی سازه بر اساس مبحث دهم ویرایش 92 صورت گرفته از استاندارد AISC360-05 در نرم افزار کمک گرفته شده است.
در طرح این سازه اثر مؤلفه قائم نیروی زلزله مطابق با الزامات استاندارد 2800 ویرایش چهارم لحاظ گردیده است.
روش تحلیل سازه برای طراحی برای این سازه روش تحلیل مستقیم می باشد.
جهت لحاظ اثر تحلیل مرتبۀ دوم از روش عمومی(بر پایه تحلیل غیرِ خطِی هندسی) استفاده شده است.

مشخصات کلی طرح
کاربری مسکونی
محل پروژه -
تنش تسلیم فولاد اسکلت 2400 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع
تنش نهایی فولاد میل مهارهای سقف 5200 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع
مقاومت فشاری بتن فونداسیون 210 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع
تنش مجاز خاک زیر فونداسیون 5/1 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع
الکترودهای مصرفی E6018 , E7018
اَنکر بولت مصرفی در کف ستون ASTM-Grade 55
بار مرده بام
بار زنده کف سالن
نرم افزار مورد استفاده جهت طراحی سازه ETABS 15.2
نرم افزار مورد استفاده جهت کنترل فونداسیون SAFE 12.2.3
و...

این فایل با فرمت ورد در 54 صفحه آماده پرینت جهت آشنایی دانشجویان رشته مهندسی عمران و ساختمان با روند محاسبات پروژه های فولادی تهیه شده است.