مطالعات طراحی خانه معمار

مطالعات طراحی خانه معمار

مطالعات طراحی خانه معمار

توضیحات:
فایل ورد مطالعات طراحی خانه معمار ، در حجم 84 صفحه آماده پرینت جهت استفاده دانشجویان رشته معماری.


بخشی از متن:
مقدمه :
می توان گفت که هنرمندان برای پرورش ایده ها و ایده آل های خود و رشد و تکامل آن ها ، باید در یک بررسی تطبیقی با شنیدن دیدگاه های مختلف ( انسان کامل و عقل کامل ) ، ابتدا فهم و درک خود را از استعداد ها و فطریات خویش بالا ببرند ؛ یعنی فقط به شنیدن دیدگاه ها و پر کردن حافظه خود قناعت ننمایند ، بلکه با محک زدن آن ها به تشخیص حق و باطل و صحیح و ناصحیح برسند . سپس ادراکات و فهم ها و ایده آل های مورد اعتقاد خود را در مرحله عمل به تجربه آورند ، تا به تدریج جزء عواطف و احساسات درونی و تمایلات نفسانی آن ها قرار گرفته و تا پس از آن خودآگاه یا ناخودآگاه در آثار هنری آن ها تجلی یابد . در حوزه عمل نیز ، معماران که با عناصر و اجزاءطبیعی و شکل ها و رنگ ها و نقوش آن ها سر و کار دارند باید ابتدا حافظه ی بصری خود را از صورت ها و رنگ های متنوع طبیعی ودیدن اجزاء اثار معماری پرکنند وبا تمرین های طراحی ان ها را به حافظه ی بصری خود بسپارند و ذخیره نمایند. سپس به تدریج به تشخیص جنبه های مثبت و منفی آثار هنری بپردازند وآثار هنری را به کمک استادان خود مورد نقد و ارزیابی قرار دهند. آنگاه می توانند از جنبه های مثبت آثار هنری الهام گیرند. در نهایت وقتی حسن شناسی و زیبایی شناسی آن ها درونی و انفسی و متکامل شد ودر عمل نیز مراحل لازم را تجربه نمودند، با خود آگاهی ومخاطب آگاهی می توانند آثار هنری اصیل و ارزشمند و بدیع خلق نمایند.
و...

 


فهرست مطالب:
مقدمه1
رسالت پروژه 2
اهداف پروژه 2
فصل اول : شناخت موضوع و مطالعات پایه3
1-1 رشته معماری4
1-2 معماری معاصر ایران ، گرایش ها و چالش ها 5
1-2-1 گرایشهای معماری معاصر 12
فصل دوم : بررسی جغرافیای طبیعی منطقه 16
2-1 تاریخچه تهران 17
2-2 وجه تمسیه17
2-3 وضعیت جغرافیایی استان تهران18
2-4 : نا همواری های استان تهران18
2-4-1 : کوه‌های شمالی18
2-4-2: دامنه کوه‌ها18
2-4-3 : دشت جنوبی18
2-5:شرایط اقلیمی و زیست محیطی استان تهران20
2-5-1 : اب و هوا20
2-5-2 : دما21
2-5-3 : رطوبت22
2-5-4 : بارندگی22
2-5-5 : باد22
2-5-6 : تابش خورشید23
2-5-7 : شیب23
2-5-8 : منابع آب24
2-6 : مناطق شهری تهران26
2-7-1 : سیر تاریخی منطقه 2227
2-7-2 : محلات منطقه 2228
2-8 : شهرک راه اهن28
2-8-1 : تاریخچه شهرک28
2-8-2 : خیابان ها و بلوار های اصلی شهرک28
2-8-3 : اقلیم و اب و هوا29
فصل سوم : اصول ، ضوابط و معیارها30
3-1 روش های نوین در طراحی مدارس و فضاهای آموزشی31
3-2 بررسی آلودگی صدا و راههای رفع آن 31
3-3 بررسی آثار توسعه عمودی ساختمان مدارس در شهرها و راهبردهای مناسب آن 32
3-4 اصول سازما ندهی فضایی مدارس 33
3-5 تحلیل وضع موجود و معیار مکان یابی مدارس 34
3-6 ویژگی های حاکم بر یک مجموعه سازمان یافته معماری 35
3-7 تهیه بروشور رنگ مناسب فضاهای آموزشی در دوره دبیرستان 35
3-8 آیین کار ایمنی درهای مدارس 36
3-9 آیین کار ایمنی پنجره های مدارس 37
3-10 آیین کار ایمنی کریدورها و راهروهای مدارس 38
3-11 ضوابط طراحی ایمنی پلکان مدارس 38
3-12 اصول طراحی ایمنی مدارس در برابر آتش ( مبحث فرار ) 38
فصل چهارم : شناخت فضاهای خانه معمار 41
4-1 بررسی عوامل کمی در طراحی هنرستان 42
4-2- عرصه آموزشی 43
4-3- عرصه اداری 51
4-4- عرصه فرهنگی 51
4-5 عرصه پژوهشی 54
4-6- عرصه خدماتی 55
فصل پنجم : برنامه فیزیکی59
5-1 برنامه فیزیکی 60
5-2جمع بندی مساحت کل فضاها 61
فصل ششم : مصادیق62
6-1 مدرسه معماری اهیو(ohio) 63
6-2 - مدرسه معماری کامینو 68
6-3 موزه یهود برلین 70
فصل هفتم : سازه و تأسیسات73
7-1 تعریف سازه74
7-2 سازه های بتنی74
7-3 سازه فلزی 75
7-4 تاسیسات حرارتی76
فصل هشتم : بررسی سایت 78
8-1 موقعیت سایت در منطقه
8-2 مکان یابی فضاهای آموزشی ( کاربری های سازگار و ناسازگار)
8-3 کاربری زمین های همجوار سایت
8-4 دسترسی ها
8-5 دید و منظر
فصل نهم : روند پروژه
منابع

 


این فایل با فرمت ورد در 84 صفحه آماده پرینت ، جهت آشنایی دانشجویان رشته معماری با روند مطالعات طراحی(رساله نویسی) تهیه شده است.